marmelina| Vsakdanje - povsem enostavno.

Spet v šolo – Nezgodna zavarovanja otrok

Pošlji prijatelju

deklici med tekom v parkuFotolia

Na začetku šolskega leta otroci praviloma v šoli in vrtcu prejmejo številne ponudbe za sklenitev nezgodnega zavarovanja za otroke. Pa vendar na ZPS vsako leto staršem svetujejo, naj si vzamejo čas za razmislek, kaj od zavarovanja pričakujejo. Ponudbe zavarovalnic ob začetku šolskega leta so resda lahko ugodne in omogočajo enostavno sklenitev otroškega nezgodnega zavarovanja, vendar morajo ustrezati tudi pričakovanjem staršev in potrebam otrok.

Na ZPS staršem priporočajo, naj se med možnimi kombinacijami nevarnosti, ki naj bi jih obsegalo zavarovanje, osredotočijo predvsem na zavarovanje za primer trajne invalidnosti. Če bi otrok zaradi posledic nezgode postal invalid, bodo stroški, povezani s tem, najvišji. Dnevna in bolnišnična nadomestila pri nezgodnem zavarovanju otrok ne igrajo posebne vloge.

V nadaljevanju izpostavljamo 5 ključnih elementov, na katere naj bodo starši pozorni pred sklenitvijo nezgodnega zavarovanja za otroke.

Glavni faktor

Najpomembnejši faktor odločitve naj bo višina zavarovalne vsote za primer trajne invalidnost otroka zaradi nezgode.

Stroški, povezani z invalidnostjo otroka bi predstavljali največje breme za družinski proračun. Ob težji invalidnosti otroka je potrebno preurediti bivališče, hkrati pa starše lahko doletijo visoki stroški, negovanja, specialističnega zdravljenja in medicinske opreme. Izključena ni niti možnost, da mora vsaj eden od staršev zapustiti službo. Ob upoštevanju teh dejstev pri ZPS ocenjujejo, da zavarovalne vsote, ki so pri standardnih ponudbah lahko tako nizke, da ne dosegajo niti 10.000 EUR, ne zagotavljajo zadostne varnosti. Čeprav je težko vnaprej predvideti stroške takšnega nesrečnega primera, se je primerno odločiti za čim višjo zavarovalno vsoto, ki bi družini oz. otroku še naprej omogočala normalno življenje. Tukaj je pomembno tudi progresivno izplačevanje zavarovalne vsote, ki zagotovi, da se zavarovalna vsota podvoji, potroji… če je odstotek invalidnosti višji.

Dnevna odškodnina

Visoka dnevna odškodnina in bolnišnično nadomestilo lahko le občutno podražita premijo. Veliko staršev se za nezgodno zavarovanje otroka odloči zaradi izplačila dnevne odškodnine in bolnišničnega nadomestila v primeru, da se je otrok poškodoval in ga je potrebno posebej oskrbovati. Pri ZPS so preverili pogoje zavarovalnic in ugotovili, da so višine teh nadomestil zelo nizke in tako ne prinašajo posebnih koristi, zvišanje teh nadomestil pa bi nesmiselno podražilo premijo. Glede na to, da gre pri otrocih večinoma za lažje poškodbe (zvini, zlomi, ureznine…), zaradi katerih ne izostanejo od pouka, iz vrtca dlje časa, končno izplačilo dnevnega in bolnišničnega nadomestila ne bi bistveno vplivalo na družinski proračun.

Splošni pogoji

Starši naj natančno preučijo splošne pogoje zavarovanja, še posebej določila o trajanju zavarovalmnega kritja, katere nevarnosti vključuje, kakšne so omejitve posameznih kritij, višino zavarovalne vsote in način izplačila zavarovalnine. Dobro si oglejte tudi drobni tisk! Ne sklepajte zavarovanja, dokler ne razumete celotne vsebine ponudbe.

Druga zavarovanja

Starši naj preverijo, ali je otrok že nezgodno zavarovan oz. kako je zavarovan. Marsikatera družina ima že sklenjeno družinsko nezgodno zavarovanje. Otrok je morda že vključen v kakšno kolektivno nezgodno zavarovanje, npr. v okviru športne dejavnosti s katero se ukvarja. V primeru, da je otrok že nezgodno zavarovan, naj starši preverijo, kaj zavarovanje obsega in le po potrebi sklenejo nezgodno zavarovanje za otroka, ki dopolnjuje že obstoječe zavarovanje.

Družinsko zavarovanje

So vsi člani družine nezgodno zavarovani? Preverite pogoje za sklenitev družinskega zavarovanja! Če se vsi člani družine želijo nezgodno zavarovati, velja razmisliti o sklenitvi družinskega nezgodnega zavarovanja. Če boste plačevali skupno premijo, bo ta namreč manjša kot seštevek posameznih premij za vsakega družinskega člana posebej. Negativna plat družinskega zavarovanja je v tem, da so največkrat manjše tudi zavarovalne vsote. Staršem na ZPS svetujejo, da preverijo splošne pogoje, predvsem do kolikšnega zneska bo posamezni družinski član upravičen v primeru nezgode.

Je nezgodno zavarovanje res potrebno?

»Zdi se, da se velika večina staršev odloči za nezgodno zavarovanje predvsem zato, ker zavarovalnice obsežno reklamirajo svojo ponudbo, ker je postopek sklepanja zavarovanja v okviru akcijskih ponudb na začetku šolskega leta enostaven in ker so premije nizke. Lahko bi rekli, da velja logika: zavarovanje so sklenili drugi, pa ga dajmo še mi,« je poudarila Mojca Štrucl, finančna svetovalka na ZPS in dodala: »Staršem svetujemo, da si letos pred podpisom prve ponudbe, ki jo otrok prinese domov, vzamejo nekaj trenutkov za razmislek, kaj pričakujejo od zavarovanja in ali predstavljene ponudbe tem pričakovanjem zadostijo.«

Sporočilo za javnost Zveze potrošnikov Slovenije, avgust 2017