marmelina| Vsakdanje - povsem enostavno.

Premik ure – zimski / poletni čas

Pošlji prijatelju

V Sloveniji ob prehodu s poletnega na zimski čas vsako zadnjo nedeljo v oktobru ure premaknemo za 60 minut nazaj in preidemo na zimski čas.
Vsako zadnjo nedeljo v marcu ure premaknemo za eno uro naprej in tako preidemo na poletni čas.

Poletni čas (DST – Daylight Saving time) je čas, ki ga prevzame država za določeno obdobje leta, ponavadi za uro naprej od standardnega uradnega časa.

Premikanje ure sega v čas 2. svetovne vojne. V Veliki Britaniji so uro premaknili, da bi bila mesta prej zatemnjena in tako bolj varna pred letalskimi bombnimi napadi.

2x na leto premakne urne kazalce kar 110 držav. Izjema v Evropi sta le Islandija, ki nikoli ni premikala ure in pa Rusija, ki je leta 2011 opustila premik ure.
Med večjimi državami, ki ne upoštevajo DST, je Japonska. Dežela vzhajajočega sonca je poletni čas upoštevala le med letoma 1948 in 1951, Kitajska pa je DST upoštevala med letoma 1986 in 1991.

Leta 1983 pa smo zaradi splošnega varčevanja in usklajenosti z drugimi evropskimi državami urne kazalce prvič premaknili tudi v nekdanji Jugoslaviji.

Takrat so ljudje precej negodovali, saj je premik 2x na leto povzročil številne preglavice, od spremembe bioritma posameznikov do drugih, na človekovo zdravje škodljivih vplivov, ki zaenkrat naj ne bi bili dokazani. Vendarle del medicinske stroke opozarja, da skakanje na poletni čas in nazaj vrže iz ritma "notranjo" biološko uro, kar poslabša počutje. Rezultati nekaterih raziskav govorijo o tem, da po prestavitvi ure več ljudi obišče zdravnika, več je prometnih nesreč in nezgod na delovnem mestu. Vpliv naj bi bil posebej velik na ljudi, ki so najbolj aktivni zvečer in ponoči.,

V skoraj treh desetletjih je premik ure postal nekaj povsem običajnega. Če smo uro nekoč premaknili, da bi zmanjšali porabo energije, je danes ta prihranek zanemarljiv. Odstotek privarčevane energije v tej eni uri je v celotnem obsegu zanemarljiv.

Ravno zaradi tega, ker premik ure znanstveno dokazano povzroča zdravstvene težave, povečuje tveganje za nesreče in zvišuje administrativne stroške, se v zadnjih letih številni evropski poslanci zavzemajo, da bi v EU-ju odpravili premik ure dvakrat letno.

Kot so na novinarski konferenci v Strasbourgu poudarili si zato v Evropskem parlamentu prizadevajo za spremembo evropske direktive iz leta 2001 o ureditvi poletnega časa, ki določa dve spremembi letno, v marcu in oktobru. Napovedal je, da bodo vložili resolucijo, glasovanje pa pričakuje v bližnji prihodnosti.

Za enkrat te spremembe v Evropskem parlamentu še niso uvedli, zato ne pozabite v nedeljo, 29.10.2017 ob tretji uri zjutraj premakniti kazalce za eno uro nazaj, na drugo uro zjutraj. Da ne bi vstajali ponoči samo zaradi tega, priporočamo, da kazalce nastavite za uro nazaj že zvečer. Tako bo prehod spremembe lažji, saj zjutraj ne boste zmedeni ali je ura 7.00 ali 8.00, ko ste se zbudili.