marmelina| Vsakdanje - povsem enostavno.

Pravilno shranjevanje zdravil

Pošlji prijatelju

lekarničarka ob predalu z zdraviliFotolia

Zbiranje odpadnih zdravil v lekarnah

Od začetka leta lahko pacienti prinesejo ostanke zdravil in neuporabna zdravila nazaj v lekarno, ki bo poskrbela za varno zbiranje odpadnih zdravil. Skladno z Uredbo o ravnanju z odpadnimi zdravili poskrbijo za prevzemanje in nadaljnje ravnanje z odpadnimi zdravili veletrgovci z zdravili, ki so lekarne opremili z zabojniki za zbiranje odpadnih zdravil.

Ker pa je prva skrb lekarn varna in učinkovita preskrba z zdravili, je tudi pri zbiranju odpadnih zdravil posebna pozornost namenjena varnosti obiskovalcev in zaposlenih v lekarni. Skladno z veljavno zakonodajo morajo lekarne poskrbeti za ločevanje čistih in nečistih poti v prostorih, kjer se sprejemajo, izdelujejo in izdajajo zdravila. Zato lekarniški farmacevti prosijo vse obiskovalce, da natančno preberejo navodila za oddajo odpadnih zdravil, ki so objavljena na vidnem mestu v lekarnah.

V lekarnah sprejemajo naslednja odpadna zdravila:

• Odpadna zdravila v trdnem stanju (npr. tablete, kapsule, svečke), ki so zaprta v originalni, nepoškodovani in čisti embalaži – ni pa nujno, da so takšna zdravila še originalno zaprta.

• Odpadna zdravila v obliki praškov ali tekočin (npr. praški, posipala, kreme, sirupi, kapljice), ki so originalno zaprta v nepoškodovani in čisti embalaži, in še niso bila odprta, pretrgana ali kako drugače spremenjena.

Ljudi, ki bodo prinesli odpadna zdravila v lekarno, prosimo, da odstranijo ovojnino, ki ni bila neposredno v stiku z zdravilom, in v zabojnik odvržejo samo zdravila s stično ovojnino.

Zdravila so otrokom nevarna!

Zdravila so najpogostejši vzrok vseh namernih in nenamernih zastrupitev pri otrocih. To velja tudi za Slovenijo, saj je približno polovica zastrupitev pri predšolskih otrocih povzročenih ravno z zdravili. Prisotnost nekaterih vrst zdravil v domači lekarni je priložnost tistim, ki iščejo možnost rekreacijske uporabe zdravil. Gre predvsem za zlorabo zdravil med najstniki. Novejši podatki za tujino kažejo, da je nemedicinska raba nekaterih psihoterapevtikov (analgetiki, pomirjevala, sedativi in stimulansi) najpogostejša oblika zlorab prepovedanih substanc za marihuano.

Do večje varnosti z zmanjšanjem količine neporabljenih zdravil

Pred škodljivimi posledicami odpadnih zdravil se najučinkoviteje zavarujemo tako, da čim bolj zmanjšamo količino odpadnih zdravil. Ta predstavljajo tudi velik strošek za zdravstveno blagajno, saj bi bilo denar, ki je namenjen za nakup in uničenje neporabljenih zdravil ter ostankov zdravil, mogoče koristneje porabiti za nakup drugih zdravil, potrebnih zdravljenj in preiskav.

V Lekarniški zbornici Slovenije zato končne uporabnike pozivajo, da pri zdravniku naročijo le zdravila, ki jih trenutno potrebujejo. Pravih podatkov o tem, kakšen odstotek izdanih zdravil se ne uporabi, ni na voljo, vendar pa nekatere akcije zbiranja neporabljenih zdravil v lekarnah kažejo, da je bilo neodprtih kar 20 odstotkov vrnjenih zdravil. Čeprav končni uporabnik v lekarno vrne originalno zaprta zdravila, ki še niso bila načeta, teh zdravil v lekarni ni mogoče izdati drugemu pacientu. Ko zdravilo zapusti lekarno, se izgubi sledljivost zdravila. Lekarna zato ne more jamčiti za kakovost, varnost in učinkovitost takšnega zdravila, saj to morda ni bilo pravilno hranjeno.

Lekarniška zbornica Slovenije, obvestilo za javnost

Oglašujte pri nas