marmelina| Vsakdanje - povsem enostavno.

Pravilno shranjevanje zdravil

Pošlji prijatelju

ženska gleda v omarico z zdraviliFotolia

Napačno ravnanje z zdravili lahko povzroči veliko škode tako za človeka kot tudi za okolje. Da bi paciente in druge obiskovalce lekarn čim bolje seznanili s pravilnim shranjevanjem zdravil ter varnim odlaganjem odpadnih zdravil, se je Lekarniška zbornica Slovenije posvetila osveščanju o pravilnem ravnanju in varnem odlaganju odpadnih zdravil.

Pravilno shranjevanje zdravil

Za zagotavljanje in ohranjanje učinkovitosti, varnosti in kakovosti moramo upoštevati nekaj načel pravilnega načina shranjevanja zdravil. Magistri farmacije v lekarnah opozarjajo, da neposredna izpostavljenost sončni svetlobi, shranjevanje na neprimerni temperaturi ali previsoka vlažnost neugodno vplivajo na stabilnost zdravil in zmanjšajo njihovo učinkovitost ali jih naredijo celo škodljiva. To še posebej velja za določene farmacevtske oblike, tudi tablete in kapsule, ki ob nepravilnem shranjevanju v bolj vlažnem prostoru in na višji temperaturi od priporočene lahko izgubijo učinkovitost še pred potekom roka uporabnosti.

Zdravila v »domači« lekarni

Zdravila shranjujemo v prostoru, kjer bo vpliv okolja čim manjši. Kuhinja in kopalnica sta najmanj primerna prostora za shranjevanje. Za shranjevanje zdravil je najbolj primeren temen prostor z relativno stabilno sobno temperaturo. Lekarniški farmacevti priporočajo, da vsa zdravila za samozdravljenje shranite skupaj na enem mestu in izven dosega otrok (pod ključem). Zdravila, ki jih uporablja le en član družine, pa shranjujte ločeno, prav tako pod ključem. Tako se zmanjša možnost, da bi kdo od družinskih članov vzel zdravilo, ki mu ni namenjeno. Torej zmanjšajmo možnost napačne rabe ali celo zlorabe zdravil. Določena zdravila pa je treba shranjevati pri nižjih temperaturah v hladilniku. V tem primeru jih hranite v posebni posodi, ločeno od hrane. Pazite, da zdravila ne bodo zamrznila.

Zdravila vedno hranimo v originalni ovojnini. S tem so zaščitena pred zunanjimi vplivi, poleg tega pa zmanjšamo nevarnost zamenjav. To je še posebej nevarno, če prenesemo različna zdravila v skupno posodico. Če moramo zdravilo iz kakršnega koli razloga preložiti drugam (npr. v dozirne posodice za starejše), embalažo z navodilom vedno shranimo, da ne bi prišlo do pomote. Dokler zdravila ne porabimo, ne zavrzimo navodila za uporabo, saj ga bomo morda še potrebovali. Če vsebuje steklenička kosem vate, ga po odprtju odstranimo, saj lahko veže nase vlago ter tako poškoduje zdravilo.

Domačo lekarno je treba občasno »prečistiti«.

Da ne bi z zdravilom povzročili več škode kot koristi, lekarniški farmacevti priporočajo pregled domače lekarne vsaj enkrat na leto. Če nam zdravnik predpisuje zdravila za dolgotrajno terapijo, je bolje, da zaloge zdravil pregledamo in »prečistimo« vsake pol leta ali celo na tri mesece. Z rednimi pregledi zagotavljamo, da so zdravila pravilno shranjena, morebitna odpadna zdravila pa pravočasno, pred morebitno neprevidno uporabo, ločimo od še uporabnih.

Med odpadnimi zdravili, ki jih moramo zavreči, so:

• zdravila s pretečenim rokom uporabnosti;

• zdravila s spremenjenim videzom (barva, vonj, okus …);

• zdravila, ki so ostala po zdravljenju in jih ne potrebujemo več;

• zdravila, ki so bila neustrezno shranjena.

Odpadna zdravila ne sodijo med običajne odpadke!

Odpadna zdravila sodijo med nevarne odpadke, zato jih ne smemo zavreči med običajne odpadke ali jih celo odplakniti skozi straniščno školjko. Lekarniški farmacevti opozarjajo, da imajo zdravila zdravilni učinek samo v ustreznih odmerkih, v večjih količinah pa so lahko škodljiva ne samo za pacienta, ampak tudi za okolje. Sledi zdravil in njihovih presnovnih produktov so zaznali v odpadnih vodah, ki so prešle skozi čistilne naprave. Že majhne količine učinkovin nepravilno odvrženih zdravil lahko v naravi povzročijo težko popravljivo škodo. Pri tem so še posebej ogrožene ribe in drugi vodni organizmi, saj lahko učinkovine zdravil vplivajo na njihov razvoj in razmnoževanje.

Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili določa, da končni uporabnik ne sme prepuščati odpadnih zdravil izvajalcu javne službe kot mešani komunalni odpadek, pač pa jih mora prepustiti izvajalcu javne službe v zbirnih centrih, imetniku dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno (lekarne, specializirane prodajalne) ali zbiralcu odpadnih zdravil ob kampanjah prepuščanja odpadnih zdravil. Tako zbrana zdravila se potem predajo v uničenje, ki minimalno obremeni okolje.