marmelina| Vsakdanje - povsem enostavno.

Pravice otrok in Zagovornik

Pošlji prijatelju

deklica s prstnimi lutkamiFotolia

Varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek – Travnik, njen namestnik Tone Dolčič in svetovalka Varuha in vodja projekta Zagovornik – glas otroka mag. Martina Jenkole so predstavili delovanje institucije Varuh človekovih pravic RS na področju varovanja pravic otrok. Varuhinja je ob tej priložnosti v prostorih Varuha v eter pospremila novo spletno stran Varuha, namenjeno otrokom in mladostnikom, in s tem simbolično obeležila 21. obletnico sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah.

Na straneh z naslovom Otrokove pravice www.pravice-otrok.si bodo lahko otroci od 6. do 12. leta in mladostniki do 18. leta našli informacije o njihovih pravicah in možnostih za njihovo uresničevanje.

Stran je v enem delu namenjena tudi vsem odraslim in jim bo omogočala, da bodo na enem mestu našli primerne informacije, ki jim bodo v pomoč pri ozaveščanju otrok o njihovih pravicah in pri delovanju v največjo korist otrok.

Varuh želi s spletno stranjo otrokom in mladostnikom ponuditi možnost neposrednega stika z institucijo in priložnost, da mu sporočijo morebitne kršitve njihovih pravic.

Projekt Zagovornik – glas otroka

Z zagovorništvom želijo omogočiti, da se otroke končno sliši in upošteva kot subjekte pravic, še zlasti v primerih, ko jih starši ne morejo ali ne zmorejo ustrezno zastopati. Doslej so zagovornika postavili 89 otrokom v zelo različnih primerih (večinoma s soglasjem staršev). To potrjuje nujnost postavitve instituta zagovorništva v slovenskem prostoru, saj tudi skozi zastopanje otrok opažajo:

- da se otroka še vedno prepogosto obravnava kot subjekt (nujen bi moral biti tudi premik v miselnosti strokovnjakov) in

- da trditev, da je korist otroka poglavitno vodilo v zadevah, ki se ga tičejo, žal prepogosto ne zdrži.

Zagovornika so doslej največkrat postavili v primerih:

- odločanju o zaupanju otroka in odločanju o stikih,

- nasilja nad otroki,

- odklanjanja namestitve otroka v rejniško družino ali zavod,

- nenadnih sprememb otroka – odklanjanja šole, beg, poskus samomora …

Pozitivna opažanja ob delu zagovornika

- Opolnomočenje otroka – otrok ob pomoči zagovornika končno lahko nastopa v vlogi subjekta v polnem pomenu besede.

- Podpora zagovornika je zelo dobrodošla v sodnih postopkih. Otrok je bolj pripravljen in umirjen. Otroku veliko pomeni, da je ob njem in le občasno po potrebi vskoči.

- Povečuje se kompetentnost otrok pri reševanju problematike in zaščiti njihovih pravic in koristi.

- Opazen je večji posluh za prepoznavanje otrokove volje, želje in potreb. Poudarek je tudi na neverbalni komunikaciji in na posredovanju informacij otroku na njemu razumljiv način – rešitve njihovih situacij so zato za otroke bolj zadovoljive.

- Zagovornik ščiti otroka pred zlorabo in slabo prakso – opozarja na nejasnosti, pomanjkljivosti, na razjasnitev morebitnih vprašanj otroka. Boljše in uspešnejše je tudi sodelovanje pooblaščencev v kazenskih postopkih, v primeru, ko ima otrok zagovornika.

- Pomembna je vloga Zagovornika v kompleksnejših in zapletenih primerih.

- Je povezovalni člen med otrokom in različnimi institucijami.

- Opozarja na sive lise v praksi in zakonodaji.

- Opazno je, da je pomoč Zagovornika veliko bolj uspešna in kratkotrajnejša, če je zgodnja – čim prej ob nastanku problema.

- Prepoznavnost zagovornika – vedno več opozarjanj na potrebo po postavitvi zagovornika s strani strokovnih služb in tudi staršev.

- Presenetljivo visok odstotek staršev soglaša s postavitvijo zagovornika otroku.

Varuh človekovih pravic, obvestilo za javnost, november 2010