marmelina| Vsakdanje - povsem enostavno.

Novosti v letošnjem šolskem letu

Pošlji prijatelju

Kot se je že napovedovalo spomladi, je Ministrstvo za šolstvo uvedlo kar nekaj sprememb, ki se bodo začele uveljavljati z prihajajočim šolskim letom.

Ena večjih novosti je sprememba Pravilnika o šolskem koledarju. Tako ne bo več nadomeščanj ob sobotah, saj pravilnik določa le datum začetka in datum konca pouka, ne pa več minimalno število dni pouka.

V letošnjem šolskem letu so vsa učna gradiva brezplačna tako za prvošolce, kot tudi za drugošolce.

Nekaj sprememb je tudi v srednjih šolah. Najbolj odmevna in na spletu najbolj komentirana sprememba, ki jo je prejšnja ministrica za šolstvo uvedla se je sedaj izničila. Sedanji minister za šolstvo je namreč spremenil Zakon o gimnazijah in Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter izničil določilo, po katerem so si polnoletni dijaki lahko sami pisali opravičila za izostanke. Po enoletni izkušnji se je, predvsem v poklicnih šolah, bistveno povečala odsotnost, prav tako naj bi padel splošni učni uspeh.

Poostrili so tudi izključitve, saj bo učitelj lahko izrekel ukor v primeru, da bo dijak pretirano motil pouk. Po petem ukoru bo dijak izključen iz šole. S tem ukrepom so na pravi poti, da učiteljem povrnejo nekaj avtoritete v šolah, saj je v zadnjem desetletju po mnenju mnogih niso imeli več.

V prihodnosti bodo  v nekatere srednješolske programe uvedli še nov izbirni predmet – državljanska vzgoja, s katero želijo pripraviti dijake na udeleževanja v javnih zadevah in s tem pridobiti osnovna in praktična znanja.

V osnovnošolskem programu so spremenili učni načrt pri predmetu "slovenščina" in "čebelarstvo", ki so ga v preteklem šolskem letu izvajali na 10 osnovnih šolah.

Na določenih osnovnih šolah izvajajo tudi poskuse uvajanja razširjenega programa, kar pomeni, da je učencem omogočena dodatna dejavnost na področju gibanja in zdravja.

Pozor, starši prvošolčkov, ki delajo v javni upravi so na prvi šolski dan upravičeni do enega izrednega dopusta. Zaposlenim v gospodarstvu ta pravica avtomatično ne priprada... Vse je odvisno od dobre volje delodajalca. Preverite, ali vam pripada.