marmelina| Vsakdanje - povsem enostavno.

Pravice potnikov – železnica

Pošlji prijatelju

ženska na vlaku gleda skozi oknoFotolia

S tretjim železniškim zakonodajnim paketom iz leta 2007 je bil trg 1. januarja 20101 odprt za mednarodni železniški potniški promet, na podlagi tako imenovane uredbe o javnih storitvah2 pa je bil tudi bolje opredeljen pravni in finančni okvir za oddajo javnih naročil storitev v zvezi s kopenskim prometom, da bi državljanom zagotovili „kakovost za denar“ pri storitvah javnega prevoza po vsej Evropi.

V takih okoliščinah, ko se oblikuje enotni trg, so ukrepi za spodbujanje pravic uporabnikov bistveni, da se potrošnikom zagotovi ustrezno varstvo, železniški industriji pa enaki pogoji delovanja na podlagi kakovostnih storitev.

Katere so osnovne pravice, skupne vsem državam članicam?

Na podlagi Uredbe (ES) št. 1371/2007 o potnikih v železniškem prometu se po vsej Evropi uporabljajo skupna minimalna pravila, na primer pri zamudah ali odpovedih vlakov. Ker pa pravice nimajo smisla, če jih potniki ne poznajo in ne vedo, kako jih uresničevati, morajo prevozniki v železniškem prometu potnike obveščati o njihovih pravicah in obveznostih ter ustanoviti odbore za pritožbe.

Vendar lahko države članice pregledno in brez diskriminacije odobrijo začasno izjemo od uporabe določb Uredbe za svoj izključno notranji železniški promet za obdobje največ petih let, ki se lahko podaljša dvakrat, vsakič za največ pet let (kar skupaj znaša največ 15 let), ter trajno odstopanje za urbane, suburbane in regionalne storitve.

Kljub temu bodo nekatere določbe Uredbe obvezne za ves železniški promet: pravila o razpoložljivosti vozovnic; odgovornost prevoznikov v železniškem prometu za potnike in njihovo prtljago; najnižja raven zavarovanja za prevoznike v železniškem prometu; pravica do prevoza za potnike z omejeno mobilnostjo; informacije o dostopnosti železniških storitev in obveznosti glede osebne varnosti potnikov.

Uredba tako s kombinacijo temeljnih pravic in mogočih nacionalnih odstopanj usklajuje cilj odobritve osnovnih pravic potnikom po vsej EU z realnostjo neenotnih pogojev za železniške storitve v državah članicah.

Kakšne pravice imajo invalidni potniki ali potniki z omejeno mobilnostjo v železniškem prometu?

Z zakonodajo EU o pravicah potnikov v železniškem prometu je zagotovljeno, da lahko potniki z omejeno mobilnostjo potujejo primerljivo z drugimi državljani.

Prevozniki v železniškem prometu in upravljavci postaj morajo uvesti nediskriminatorne določbe o dostopu za prevoz invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo, vključno z, na primer, starejšimi osebami.

Prevozniki v železniškem prometu, prodajalci vozovnic in organizatorji potovanj morajo na zahtevo zagotoviti tudi informacije o dostopnosti železniških storitev, pogojih dostopa in svojih razlogih za izvajanje izrednih predpisov.

Prevozniki v železniškem prometu invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo zagotovijo brezplačno pomoč na vlaku ter pri vstopu na vlak in izstopu z njega. Pomoč se zagotovi pod pogojem, da so bili prevoznik v železniškem prometu, upravljavec postaje, prodajalec vozovnic ali organizator potovanja, pri katerem je bila kupljena vozovnica, vsaj 48 ur prej obveščeni o tem, da je tovrstna pomoč potrebna.

Invalidna oseba ali oseba z omejeno mobilnostjo mora priti vsaj uro pred objavljenim časom odhoda ali časom, ko so vsi potniki zaprošeni, naj se prijavijo. Če ura ni določena, mora taka oseba priti vsaj 30 minut pred objavljenim časom odhoda ali časom za prijavo.

V primeru popolne/delne izgube ali poškodovanja opreme za gibanje, ki jo uporablja invalidni potnik ali potnik z omejeno mobilnostjo, mora železniški prevoznik zagotoviti polno odškodnino.