marmelina| Vsakdanje - povsem enostavno.

Pravice potnikov – letalski promet

Pošlji prijatelju

ženska z risbo letala v ozadjuFotolia

Od zgodnjih 90-ih let prejšnjega stoletja je število potovanj z letalom močno poskočilo. Vendar pa so se zaradi hitre rasti pojavile tudi nekatere neprijetnosti, ki so pogosto prizadele potnike.

EU si zaradi takega razvoja od leta 1991 prizadeva zagotoviti enake osnovne pravice za vse potnike, tako da razvija zakonodajo EU, ki naj bi se uporabljala v vseh državah Evropske unije.

Februarja 2005 je začela veljati Uredba (ES) št. 261/2004, s katero so določena skupna pravila glede odškodnine in pomoči potnikom v letalskem prometu v nekaterih primerih. Ta zakonodaja se uporablja za potnike, ki odhajajo z letališč na ozemlju države članice, in potnike, ki prispejo na taka letališča iz tretje države, če let opravlja evropski letalski prevoznik.

Kakšne pravice imajo invalidni potniki ali potniki z omejeno mobilnostjo v letalskem prometu?

Invalidne osebe in/ali osebe z omejeno mobilnostjo so na podlagi zakonodaje EU zaščitene pred diskriminacijo pri rezervaciji in vkrcanju. Upravičene so tudi do pomoči na letališčih (pri odhodu, prihodu in tranzitu) in letalih. Za lažje zagotavljanje pomoči se tem osebam svetuje, naj vnaprej sporočijo svoje potrebe.

Katere so osnovne pravice?

Če je let prekinjen, imajo potniki pravico:

• da jim letalske družbe zagotovijo informacije (npr. o njihovih pravicah, nadaljnjem poteku dogodkov, odpovedih in trajanju zamude);

• izbirati med povračilom cene vozovnice ali spremembo poti do končnega cilja (pozor: v primeru dolge zamude to velja le, če zamuda traja dlje kot pet ur);

• do oskrbe (osvežilne pijače, obrokov, nastanitve ali prevoza do letališča ali z njega, kot je ustrezno), kadar čakajo na spremembo poti ali v primeru dolgih zamud (odvisno od dolžine leta: na primer, v dveh urah zamude, če je let dolg 1 500 km ali manj, ali v treh urah pri vseh letih znotraj Skupnosti).

Kaj se zgodi, če je let prezaseden?

Če je let prezaseden, morajo letalske družbe najprej poiskati prostovoljce, ki bi bili pripravljeni odpovedati se rezervaciji v zameno za nekatere ugodnosti (na primer, v obliki preletenih milj, bonov, denarja, pravice do posebnih vozovnic ali do potovanja v višjem razredu na drugem letu). Poleg tega mora letalski prevoznik prostovoljcem vedno dati na izbiro celotno povračilo cene njihove prejšnje rezervacije ali spremembo poti.

Potniki so lahko upravičeni do nadomestila od 250 do 600 EUR, odvisno od dolžine leta in zamude zaradi čakanja na spremembo poti. Kadar se prostovoljci odločijo za spremembo poti, jim mora letalska družba zagotoviti vso potrebno pomoč, na primer hrano, pijačo, dostop do telefona, prenočitev, če je potrebna, in prevoz od letališča do kraja nastanitve, če pride v poštev.

Kaj se zgodi, če je let odpovedan?

Potniki so upravičeni do enakega nadomestila kot v primeru zavrnitve vkrcanja, razen če so bili o tem obveščeni najmanj 14 dni pred letom ali če je mogoče njihovo pot spremeniti tako, da je odhod še vedno ob približno istem času, kot je bil predviden prvotni let, ali če lahko letalska družba dokaže, da je odpoved posledica izjemnih okoliščin. Poleg tega mora letalska družba potnikom dati na izbiro:

• povračilo cene vozovnice v sedmih dneh ali neuporabljenih delov vozovnice, če je to ustrezno;

• spremembo poti do končnega cilja pod podobnimi pogoji prevoza, vključno z drugimi letalskimi prevozniki ali drugimi prevoznimi sredstvi.

Letalska družba mora potnikom, ki čakajo na spremembo poti, po potrebi zagotoviti primerno oskrbo (telefonski klic, osvežilne pijače, hrano, nastanitev, prevoz do kraja nastanitve).

Kaj se zgodi v primeru dolgih zamud?

Če let zamuja tri ure ali več, so potniki lahko upravičeni do enakega nadomestila kot v primeru odpovedi leta, razen če letalska družba dokaže, da je odpoved posledica izjemnih okoliščin. Letalske družbe se lahko štejejo za odgovorne za škodo, nastalo zaradi zamude.

Potniki so upravičeni do primerne oskrbe s strani letalske družbe (telefonskega klica, osvežilnih pijač, hrane, prevoza do kraja nastanitve), če zamuda traja:

• dve uri ali več pri letih, dolgih do 1 500 km,

• tri ure ali več pri daljših letih znotraj EU ali pri letih zunaj EU, dolgih od 1 500 do 3 500 km,

• štiri ure ali več pri letih, daljših od 3 500 km, zunaj EU.

Če zamuda traja več kot pet ur in se potniki odločijo, da ne bodo nadaljevali potovanja, imajo pravico do povračila vozovnice in leta nazaj do kraja, v katerem so začeli potovanje.