marmelina| Vsakdanje - povsem enostavno.

Splošni pogoji

Spletna stran Marmelina (www.marmelina.si) je last podjetja ORGANIZACIJA DOGODKOV, TINA JANC SRAKAR S.P. Z vstopom na spletno stran, uporabo ter registracijo se obvezujete, da ste seznanjeni s spodaj navedenimi splošnimi pogoji uporabe ter z njimi soglašate. V kolikor se s pogoji ne strinjate, vam uporaba spletne strani in registracija nista dovoljeni.

Splošni pogoji uporabe

Uporaba spletnega portala www.marmelina.si je dovoljena samo v osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del portala www.marmelina.si, razen v primeru pisnega dovoljenja s strani lastnika portala.

Uporabnik z registracijo in objavo svojih vsebin na www.marmelina.si podjetju Marmelina dovoljuje javno priobčitev na vseh medijih in v vseh zakonsko določenih oblikah, ki so v lasti podjetja Marmelina in dovoljuje, da si katerakoli tretja oseba na www.marmelina.si vsebine ogleda in pretoči na svoj računalnik in začasno ali trajno fiksira. Za morebitno nadaljnjo razpolaganje tretjih oseb z vsebinami Marmelina ni odgovorna in nima vpliva na ravnanje tretjih oseb in zato napram uporabniku v zvezi z nadaljnjo uporabo ni odgovoren, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja. Uporabnik izrecno zagotavlja, da z objavo svojih vsebin, ki jih objavlja na spletni strani www.marmelina.si, niso kršene pravice intelektualne lastnine niti osebnostne pravice tretjih.

Za uporabo določenih storitev na portalu www.marmelina.si morate opraviti vpis, pri katerem boste morali posredovati vse zahtevane podatke za uporabniški račun in pri tem po svojih zmožnostih skrbeti, da bodo v času trajanja uporabe teh storitev pravilni in ažurni. Uporabnik je dolžan ob prijavi navesti svoje prave podatke, ni pa dolžan javno razkriti svoje identitete. Uporabnik je dolžan varovati svoje uporabniško ime in geslo. Uporabnik lahko prijavo izvede samo zase, registracija tretjih oseb brez njihovega vedenja in soglasja je prepovedana. V primeru sporov bo Marmelina vse potrebne podatke posredovala organom pregona ali sodišču in sprejel potrebne ukrepe zoper kršitelja.  Marmelina se obvezuje, da bo vaše osebne podatke uporabljala v skladu z veljavno zakonodajo. Odgovorni ste za vse aktivnosti, opravljene z uporabo vašega uporabniškega računa, zato je priporočljivo, da na javnih računalnikih ne shranjujete svojega uporabniškega imena/gesla. Marmelina ni odgovorna za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe vašega računa ali gesla. Uporabnikom portala www.marmelina.si je prepovedano pridobivanje, zbiranje in shranjevanje osebnih podatkov drugih uporabnikov ali nadlegovanje drugih uporabnikov. Za nespoštovanje teh določil so polno materialno, moralno, odškodninsko in kazensko odgovorni.

Spletne strani so praviloma dostopne 24 ur na dan in vse dni v letu. Ponudnik si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do spletnih strani www.marmelina.si zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem, si ponudnik pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do www.marmelina.si. Ponudnik ne jamči dostopnosti strani ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti, ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje ...) ter višje sile.

Marmelina kot lastnik portala www.marmelina.si ne prevzema nikakršne odgovornosti za mnenja in stališča tretjih oseb, izražena na portalu. Uporabniki s svojimi zapisi ne izražajo mnenj uredništva ali z uredništvom povezanih fizičnih ali pravnih oseb. Uporabnik se zaveda, da so njegove trditve in komentarji na spletni strani lahko predmet kritike in komentarjev drugih uporabnikov, zato se odpoveduje zahtevkom zoper druge uporabnike in zoper lastnika portala www.marmelina.si iz naslova razžalitve, nepremoženjske škode in podobno. Kljub temu, da uredništvo www.marmelina.si ne pregleduje in ne more pregledovati vseh uporabniških sporočil in ni odgovorno za njihovo vsebino, si pridržuje pravico, da briše, premika ali ureja sporočila, ki jih po lastni presoji smatra za žaljiva, opolzka, smatra, da kršijo avtorsko zakonodajo ali so drugače nesprejemljiva. V uredništvu si prizadevamo, da oblikujemo uporabniško skupnost, kjer se uporabniki počutijo dobrodošli in varni. ki pa uspeva le, kadar se člani počutijo dobrodošle in varne. Marmelina prepoveduje uporabo žaljivk in pozivanja h kakršni koli obliki nestrpnosti. Pridržuje si pravico do brisanja vsebin, opozorila, začasne prepovedi objavljanja ter trajne prepovedi objavljanja oziroma blokade uporabniških imen ter IP naslovov, katerih uporabniki žalijo, pozivajo k nestrpnosti ali so kako drugače v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije.          Marmelina svojih ukrepov ni dolžna pojasnjevati uporabnikom.

Marmelina ne dovoljuje objavljanja in prisvajanje tujih slik, besedil ali člankov brez dovoljenja nosilca avtorskih pravic. Prepovedano je objavljanje celih besedil, ki so avtorsko zaščitena (lahko pa jih povzamete in naredite povezavo na originalni vir (če ta ni del komercialne spletne strani).

Uporabnik je sam dolžan zagotoviti primerno tehnično opremljenost za nemoteno uporabo vsebin in storitev portala www.marmelina.si. Ob tem se obvezuje, da ne bo posegal v delovanje sistema in škodoval delovnemu procesu, tako v tehničnem kot vsebinskem smislu. Ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo portalu www.marmelina.si, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam. Ravno tako ni dovoljeno onemogočenje ali oviranje uporabe drugim uporabnikom portala www.marmelina.si. Prepovedano je pridobivanje nepooblaščenega dostopa do katere koli storitve portala www.marmelina.si, računalniškega sistema, z njim povezanega omrežja ali podatkov o njegovem katerem koli drugem uporabniku.

Možnost objavljanja uporabniških vsebin se uporablja le v nekomercialne namene. Brez pisnega dovoljenja uredništva www.marmelina.si ne boste distribuirali ali drugače objavljali kakršnekoli vsebine, ki promovira posamezne dejavnosti, produkte ali storitve in vodi do komercialnih spletnih strani. Vse promocijske in oglaševalske vsebine, objavljene brez pisnega dovoljenja, bodo odstranjene, avtorju objave pa bo s strani podjetja Marmelina zaračunano oglaševanje za čas, ko je bila vsebina objavljena.

Marmelina ne daje nobenih izjav o ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij, programske opreme, izdelkov, storitev in pripadajočih grafik, ki so dostopni prek portala www.marmelina.si. Vse informacije, programska oprema, izdelki, storitve in pripadajoče grafike so na voljo ''take, kot so'' brez kakršne koli garancije. Marmelina zavrača vsa jamstva ali pogoje v zvezi s temi informacijami, programsko opremo, izdelki, storitvami in pripadajočimi grafikami, vključno z vsemi naznačenimi prodajnimi jamstvi in pogoji, z ustreznostjo za določen namen in z nazivom. Marmelina v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti za kakršno koli neposredno, posredno, posledično ali kakršno koli drugo škodo (vključno s škodo zaradi izgube uporabnosti, podatkov ali dobička), ki izhaja ali je v kakršni koli povezavi z uporabo ali delovanjem portala www.marmelina.si, z zamudo ali nezmožnostjo uporabe portala, s preskrbo ali nezmožnostjo omogočanja storitev ali s katerimi koli informacijami, programsko opremo, izdelki in storitvami, pridobljenimi na portalu www.marmelina.si ali kako drugače nastalimi z uporabo portala, bodisi temelječ na sporazumu, prekršku, nepazljivosti bodisi drugače, tudi če je bila Marmelina seznanjena z možnostjo nastanka škode.

Uporabnik izrecno dovoljuje portalu www.marmelina.si, da mu po svoji presoji po elektronski pošti občasno (največ dvakrat na mesec) pošilja obvestila v zvezi s svojo dejavnostjo in povezanimi vsebinami portala.

Lastnik spletnih strani si pridržuje pravico do spreminjanja ali posodabljanja pogojev, določil in opomb, pod katerimi se omogoča uporabo portala www.marmelina.si. To so lahko spremembe v servisih, storitvah, zakonih, ki vplivajo na storitve, ali pa iz katerih koli drugih razlogov. Ob vsaki posodobitvi pogojev uporabe, bo spremenjen datum na dnu teh pogojev, o spremembi pa bo objavljeno tudi opozorilo na spletni strani www.marmelina.si.

Uporabnik se strinja, da bo o morebitnih nepravilnostih ter kršitvah splošnih pogojev o tem obvestil uredništvo preko elektronske pošte na naslov info@marmelina.si.