Marmelina | Vsakdanje – povsem enostavno | http://marmelina.si

Kdaj imam god?

tulipani in rokovnik s koledarjemFotolia

Vas zanima, kdaj godujete? Pokukajte na naš seznam.

Januar

1 Marija

2 Bazilij, Gregor

3 Genovefa, Anter

4 Angela, Gregor

5 Simeon, Emilijana (Milena)

6 Gašper, Miha, Boltežar

7 Rajmund, Lucijan

8 Severin, Erhard, Jurij

9 Julijan, Bazilisa, Hadrijan

10 Viljem, Agaton, Peter

11 Pavlin, Teodozij

12 Alfred, Tatjana (Tanja), Ernest

13 Hilarij, Veronika

14 Feliks (Srečko), Odon

15 Pavel, Maver

16 Marcel, Bernard

17 Anton (Zvonko), Marijan

18 Marjeta

19 Kanut, Germanik, Arsen

20 Fabijan, Boštjan (Sebastijan)

21 Neža (Agnes, Janja), Epifanij

22 Vincenc (Vinko)

23 Emerencijana, Ildefonz

24 Frančišek, Felicijan

25 Ananija

26 Timotej, Tit, Robert, Štefan

27 Angela, Vitalijan

28 Tomaž, Peter

29 Valerij, Julijan

30 Martina, Hijacinta

31 Janez, Marcela

Februar

1 Brigita, Pionij

2 Simeon, Ana

3 Blaž, Oskar

4 Andrej, Janez

5 Agata, Ingenuin, Albuin

6 Pavel, Amadej

7 Nivard

8 Hieronim, Janez

9 Apolonija, Nikefor

10 Viljem Veliki

11 Cedmon

12 Evlalija, Benedikt

13 Katarina, Gregor

14 Valentin (Zdravko), Bruno

15 Jordan, Georgija

16 Julijana

17 Frančišek

18 Simeon, Flavijan

19 Konrad

20 Evherij

21 Peter, Maksimilijan

22 Marjeta

23 Polikarp, Dositelj

24 Matija, Sergij, Modest

25 Tarazij (Taras)

26 Matilda

27 Gabrijel, Leander

28 Roman, Hilarij (Radovan)

Marec

1 Albin, Svitbert, Antonina

2 Neža, Karel

3 Kunigunda, Marin

4 Kazimir, Arkadij

5 Janez, Jožef, Evzebij

6 Fridolin (Miroslav), Koleta (Nika)

7 Felicita

8 Janez, Beata

9 Frančiška, Gregor

10 Makarij

11 Sofronij, Evlogij, Konstrantin

12 Gregor, Doroteja

13 Kristina, Teodora (Božidara)

14 Matilda, Florentina

15 Klemen, Ludovika

16 Hilarij, Tacijan, Herbert, Julijan

17 Patricij, Jedrt

18 Ciril, Salvator

19 Jožef, Sibilina

20 Klavdija

21 Nikolaj, Filemon

22 Lea, Katarina

23 Turbij, Viktorijan

24 Dionizij, Katarina

25 Dizma

26 Evgenija, Kastul

27 Rupert, Lidija

28 Milada, Bojan (Vojan)

29 Bertold, Evstracij

30 Amadej

31 Modest, Gvido

April

1 Hugo, Venancij

2 Frančišek, Teodozija

3 Rihard,

4 Izidor, Zosim

5 Vincenc, Julijana

6 Irenej, Celestin

7 Janez, Saturnin

8 Albert

9 Marija, Valtruda

10 Ezekijel, Apolonij

11 Stanislav, Domnij (Dujam)

12 Lazar, Zenon

13 Martin, Hermenigilda

14 Lidvina, Valerijan

15 Jelka

16 Bernardka

17 Rudolf, Inocenc, Fortunat

18 Apolonij, Elevterij Ilirski

19 Leon, Ema, Dioniz

20 Hilda, Teotim, Sulpicij

21 Anzelm, Konrad

22 Leonid, Agapit

23 Jurij, Vojteh,

24 Fidel (Zvest)

25 Marko, Ermin

26 Pashazij

27 Hozana

28 Peter, Vital (Živko)

29 Katarina

30 Pij, Jožef

Maj

1 Jožef

2 Atanazij, Boris

3 Filip, Jakob, Teodozij

4 Florijan (Cvetko), Cirijak

5 Gotard, Angel, Juta

6 Marija, Dominik, Frida

7 Gizela, Domicijan, Flavij

8 Viktor, Dezider (Željko)

9 Pahomij, Beat

10 Antonin, Gordijan, Epimah

11 Sigismund (Žiga), Mamert

12 Leopold, Pankracij

13 Servacij, Mucij

14 Bonifacij, Justina

15 Zofija (Sonja), Izidor

16 Janez, Andrej

17 Jošt, Paskal

18 Janez, Erik

19 Peter, Pudencijana

20 Bernardin, Plavtila

21 Krispin, Valens, Evtihij

22 Renata, Marjeta

23 Evfrozinija, Janez

24 Marija

25 Gregor

26 Filip, Lambert

27 Avguštin, Julij

28 Bernard

29 Maksim, Teodozija

30 Ferdinand

31 Petronila

Junij

1 Justin, Pamfil

2 Marcelin, Peter, Erazem

3 Karel

4 Marija, Frančišek

5 Bonifacij, Svetko

6 Norbert, Bertrand

7 Robert, Ana Garzia

8 Medard, Viljem

9 Primož, Felicijan

10 Bogumil

11 Barnaba, Jolenta

12 Janez, Adelhajda

13 Anton, Trifil

14 Elizej

15 Vid (Vitomir), Germana

16 Frančišek, Beno, Gvido

17 Gregor, Adolf

18 Marko, Marcelijan, Amand (Ljubo)

19 Romuald, Nazarij

20 Silverij, Mihelina

21 Alojzij (Vekoslav), Evzebij

22 Pavlin

23 Agripina, Jožef

24 Janez

25 Viljem, Doroteja

26 Vigilij (Stojan), Pelagij

27 Ema (Hema), Ladislav

28 Irenej, Potamijena

29 Peter, Pavel, Marcel

30 Emilijana

Julij

1 Teobald (Bogoslav), Estera

2 Oton, Vital (Živko)

3 Tomaž, Heliodor

4 Elizabeta, Urh

5 Ciril, Metod

6 Marija, Bogomila

7 Izaija, Vilibald, Edelburga

8 Kilijan, Prokop

9 Veronika

10 Amalija (Ljuba)

11 Benedikt, Olga

12 Mohor, Fortunat, Nabor, Feliks

13 Henrik (Hinko), Evgen

14 Kamil, Frančišek

15 Vladimir

16 Evstatij

17 Aleš (Aleksij), Marcelina

18 Friderik (Miroslav), Arnold

19 Arsen, Aurea (Zlata)

20 Marjeta, Elija

21 Lovrenc, Danijel

22 Marija Magdalena (Majda), Menelij

23 Brigita, Apolinarij

24 Krištof (Kristo), Kristina

25 Jakob, Olimpija

26 Joahim, Ana, Valens

27 Gorazd, Naum, Pantaleon

28 Viktor (Zmago), Samson (Samo)

29 Marta, Olaf

30 Peter, Angelina

31 Ignacij, Fabij

Avgust

1 Alfonz

2 Evzebij, Štefan

3 Lidija, Avguštin

4 Janez, Perpetua

5 Ožbalt

6 Pastor

7 Sikst, Kajetan

8 Dominik (Nedeljko), Cirijak

9 Peter, Roman

10 Lovrenc, Asterija (Zvezdana)

11 Klara (Jasna), Tiburcij, Suzana

12 Evplij, Inocenc

13 Poncijan, Hipolit

14 Maksimilijan, Evzebij

15 Tarzicij

16 Rok, Štefan

17 Hijacint, Liberat (Slobodan)

18 Helena (Jelka, Alenka), Agapit

19 Janez, Ludvik

20 Bernard, Samuel (Samo)

21 Pij, Baldvin, Sidonij

22 Marija, Sigfrid (Zmago)

23 Roza, Filip

24 Jernej, Emilija

25 Ludvik, Jožef

26 Ivana, Elizabeta, Rufin

27 Monika, Cezarij

28 Avguštin, Hermes

29 Sabina

30 Feliks (Srečko)

31 Rajmund (Rajko), Pavlin

September

1 Egidij (Tilen), Verena

2 Maksima, Kastor

3 Gregor, Mansvet

4 Rozalija (Zalka), Ida, Mojzes

5 Lovrenc, Viktorin

6 Petronij, Favst, Makarij

7 Marko, Regina

8 Hadrijan

9 Peter, Dorotej

10 Nikolaj, Otokar

11 Hiacint, Erntruda (Erna)

12 Gvido, Tacijan (Tihomil)

13 Janez, Mavrilij

14 Notburga

15 Dolores, Melita

16 Kornelij, Ciprijan

17 Robert, Lambert

18 Jožef, Irena, Zofija

19 Emilija

20 Kandida (Svetlana)

21 Matej, Jona

22 Tomaž, Mavricij

23 Paternij (Domogoj), Lin

24 Rupert, Marija

25 Avrelija (Zlata), Sergij

26 Kozma, Damijan

27 Vincenc, Hiltruda

28 Venčeslav (Vaclav), Lovrenc

29 Mihael, Gabrijel, Rafael

30 Hieronim, Zofija

Oktober

1 Terezija, Remigij

2 Teofil (Bogoljub)

3 Evald, Kandid (Žarko)

4 Frančišek, Petronij

5 Marcelin, Flavija

6 Bruno, Renato

7 Marko, Majda

8 Demetrij, Pelagija

9 Dioniz, Janez

10 Frančišek, Hugolin

11 Emilijan (Milan), Aleksander

12 Maksimilijan, Serafin

13 Edvard, Koloman

14 Kalist, Gavdencij

15 Terezija (Zinka), Avrelija

16 Hedvika, Marjeta, Gal

17 Ignacij, Viktor

18 Luka, Julijan

19 Izak, Pavel

20 Irena (Miroslava), Vendelin

21 Uršula

22 Marija, Bertila

23 Janez, Severin

24 Anton, Feliks

25 Krizant, Darija, Krišpin

26 Lucijan, Amand

27 Vincenc, Sabina

28 Simon, Juda, Tadej

29 Narcis, Ermelinda

30 Marcel, Alfonz

31 Volbenk (Bolfenk)

November

1 Cezarij

2 Marcijan

3 Viktorin, Just

4 Karel

5 Zaharija, Elizabeta

6 Lenart (Narte), Sever

7 Engelbert, Ernest, Vilibrord

8 Bogomir, Deodat (Bogdan)

9 Teodor (Božidar)

10 Leon, Andrej

11 Martin, Menas

12 Jozafat, Kunibert

13 Stanislav, Homobonus

14 Nikolaj, Lovrenc

15 Albert, Leopold

16 Marjeta, Jedrt, Otmar

17 Elizabeta, Evfemija

18 Roman

19 Narsej, Barlam

20 Edmund, Feliks

21 Gelazij

22 Cecilija (Cilka), Maver

23 Klemen, Kolumban

24 Andrej

25 Katarina

26 Leonard, Valerijan

27 Virgil, Jožef

28 Jakob, Eberhard

29 Saturnin, Radogost

30 Andrej, Justina

December

1 Eligij, Natalija (Božena)

2 Bibijana (Vivijana, Živka), Blanka

3 Frančišek, Kasijan

4 Janez, duh., Barbara

5 Saba (Sava), Gerald

6 Nikolaj (Miklavž), Apolinarij

7 Ambrož, Agaton

8 Mirjam

9 Peter, Valerija

10 Melkijad, Judita

11 Damaz, Daniel

12 Ivana, Frančiška, Amalija

13 Lucija, Otilija, Jošt

14 Janez, Spiridion (Dušan)

15 Kristina, Marija

16 Albina, Adelhajda

17 Lazar, Olimpija

18 Teotim, Bazilijan, Gacijan

19 Urban, Favsta, Tea

20 Evgenij, Makarij, Dominik

21 Peter, Severin

22 Demetrij, Frančiška

23 Janez, Viktorija

24 Adam, Eva, Hermina (Irma)

25 Anastazija

26 Štefan

27 Janez, Fabiola

28 Kastor

29 Tomaž, David

30 Liberij, Roger, Evgen

31 Silvester, Melanija


Članek natisnjen iz: Marmelina | Vsakdanje – povsem enostavno: http://marmelina.si

URL naslov članka:: http://marmelina.si/praznovanja/vsakdanja/kdaj-imam-god

Copyright © 2010 Marmelina | Vsakdanje - povsem enostavno. All rights reserved.