marmelina| Vsakdanje - povsem enostavno.

Kdaj imam god?

Pošlji prijatelju

September

1 Egidij (Tilen), Verena

2 Maksima, Kastor

3 Gregor, Mansvet

4 Rozalija (Zalka), Ida, Mojzes

5 Lovrenc, Viktorin

6 Petronij, Favst, Makarij

7 Marko, Regina

8 Hadrijan

9 Peter, Dorotej

10 Nikolaj, Otokar

11 Hiacint, Erntruda (Erna)

12 Gvido, Tacijan (Tihomil)

13 Janez, Mavrilij

14 Notburga

15 Dolores, Melita

16 Kornelij, Ciprijan

17 Robert, Lambert

18 Jožef, Irena, Zofija

19 Emilija

20 Kandida (Svetlana)

21 Matej, Jona

22 Tomaž, Mavricij

23 Paternij (Domogoj), Lin

24 Rupert, Marija

25 Avrelija (Zlata), Sergij

26 Kozma, Damijan

27 Vincenc, Hiltruda

28 Venčeslav (Vaclav), Lovrenc

29 Mihael, Gabrijel, Rafael

30 Hieronim, Zofija