marmelina| Vsakdanje - povsem enostavno.

Kdaj imam god?

Pošlji prijatelju

Avgust

1 Alfonz

2 Evzebij, Štefan

3 Lidija, Avguštin

4 Janez, Perpetua

5 Ožbalt

6 Pastor

7 Sikst, Kajetan

8 Dominik (Nedeljko), Cirijak

9 Peter, Roman

10 Lovrenc, Asterija (Zvezdana)

11 Klara (Jasna), Tiburcij, Suzana

12 Evplij, Inocenc

13 Poncijan, Hipolit

14 Maksimilijan, Evzebij

15 Tarzicij

16 Rok, Štefan

17 Hijacint, Liberat (Slobodan)

18 Helena (Jelka, Alenka), Agapit

19 Janez, Ludvik

20 Bernard, Samuel (Samo)

21 Pij, Baldvin, Sidonij

22 Marija, Sigfrid (Zmago)

23 Roza, Filip

24 Jernej, Emilija

25 Ludvik, Jožef

26 Ivana, Elizabeta, Rufin

27 Monika, Cezarij

28 Avguštin, Hermes

29 Sabina

30 Feliks (Srečko)

31 Rajmund (Rajko), Pavlin