marmelina| Vsakdanje - povsem enostavno.

Kdaj imam god?

Pošlji prijatelju

Julij

1 Teobald (Bogoslav), Estera

2 Oton, Vital (Živko)

3 Tomaž, Heliodor

4 Elizabeta, Urh

5 Ciril, Metod

6 Marija, Bogomila

7 Izaija, Vilibald, Edelburga

8 Kilijan, Prokop

9 Veronika

10 Amalija (Ljuba)

11 Benedikt, Olga

12 Mohor, Fortunat, Nabor, Feliks

13 Henrik (Hinko), Evgen

14 Kamil, Frančišek

15 Vladimir

16 Evstatij

17 Aleš (Aleksij), Marcelina

18 Friderik (Miroslav), Arnold

19 Arsen, Aurea (Zlata)

20 Marjeta, Elija

21 Lovrenc, Danijel

22 Marija Magdalena (Majda), Menelij

23 Brigita, Apolinarij

24 Krištof (Kristo), Kristina

25 Jakob, Olimpija

26 Joahim, Ana, Valens

27 Gorazd, Naum, Pantaleon

28 Viktor (Zmago), Samson (Samo)

29 Marta, Olaf

30 Peter, Angelina

31 Ignacij, Fabij