marmelina| Vsakdanje - povsem enostavno.

Kdaj imam god?

Pošlji prijatelju

Maj

1 Jožef

2 Atanazij, Boris

3 Filip, Jakob, Teodozij

4 Florijan (Cvetko), Cirijak

5 Gotard, Angel, Juta

6 Marija, Dominik, Frida

7 Gizela, Domicijan, Flavij

8 Viktor, Dezider (Željko)

9 Pahomij, Beat

10 Antonin, Gordijan, Epimah

11 Sigismund (Žiga), Mamert

12 Leopold, Pankracij

13 Servacij, Mucij

14 Bonifacij, Justina

15 Zofija (Sonja), Izidor

16 Janez, Andrej

17 Jošt, Paskal

18 Janez, Erik

19 Peter, Pudencijana

20 Bernardin, Plavtila

21 Krispin, Valens, Evtihij

22 Renata, Marjeta

23 Evfrozinija, Janez

24 Marija

25 Gregor

26 Filip, Lambert

27 Avguštin, Julij

28 Bernard

29 Maksim, Teodozija

30 Ferdinand

31 Petronila