marmelina| Vsakdanje - povsem enostavno.

Kdaj imam god?

Pošlji prijatelju

Marec

1 Albin, Svitbert, Antonina

2 Neža, Karel

3 Kunigunda, Marin

4 Kazimir, Arkadij

5 Janez, Jožef, Evzebij

6 Fridolin (Miroslav), Koleta (Nika)

7 Felicita

8 Janez, Beata

9 Frančiška, Gregor

10 Makarij

11 Sofronij, Evlogij, Konstrantin

12 Gregor, Doroteja

13 Kristina, Teodora (Božidara)

14 Matilda, Florentina

15 Klemen, Ludovika

16 Hilarij, Tacijan, Herbert, Julijan

17 Patricij, Jedrt

18 Ciril, Salvator

19 Jožef, Sibilina

20 Klavdija

21 Nikolaj, Filemon

22 Lea, Katarina

23 Turbij, Viktorijan

24 Dionizij, Katarina

25 Dizma

26 Evgenija, Kastul

27 Rupert, Lidija

28 Milada, Bojan (Vojan)

29 Bertold, Evstracij

30 Amadej

31 Modest, Gvido