marmelina| Vsakdanje - povsem enostavno.

Kdaj imam god?

Pošlji prijatelju

Februar

1 Brigita, Pionij

2 Simeon, Ana

3 Blaž, Oskar

4 Andrej, Janez

5 Agata, Ingenuin, Albuin

6 Pavel, Amadej

7 Nivard

8 Hieronim, Janez

9 Apolonija, Nikefor

10 Viljem Veliki

11 Cedmon

12 Evlalija, Benedikt

13 Katarina, Gregor

14 Valentin (Zdravko), Bruno

15 Jordan, Georgija

16 Julijana

17 Frančišek

18 Simeon, Flavijan

19 Konrad

20 Evherij

21 Peter, Maksimilijan

22 Marjeta

23 Polikarp, Dositelj

24 Matija, Sergij, Modest

25 Tarazij (Taras)

26 Matilda

27 Gabrijel, Leander

28 Roman, Hilarij (Radovan)