marmelina| Vsakdanje - povsem enostavno.

Mlekomati pod drobnogledom

Pošlji prijatelju

ženska s steklenico mleka iz mlekomataFotolia

Uživanje surovega mleka iz mlekomata je pri ljudeh vedno bolj priljubljeno, vse več pa je tudi pomislekov glede njegove higiene in varnosti. Pomisleki niso vedno brez osnove, kar je pokazal tudi test, ki so ga izvedli na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). V različnih krajih po Sloveniji so med 17. majem in 1. julijem 2011 dvakrat obiskali 22 mlekomatov, vsakič natočili dva litra mleka v dve enolitrski plastenki. Tri kmetije se lahko pohvalijo z zelo dobrim mlekom, mleko s treh pa je bilo ocenjeno kot zelo slabo, saj so bile v vzorcih prisotne bakterije Listeria Monocytogenes. ZPS vsem uporabnikom surovega mleka priporoča, da surovo mleko pred uporabo prekuhajo ter poziva k zakonski ureditvi prodaje surovega mleka. Prodaja surovega mleka je v nekaterih evropskih državah celo prepovedana.

Surovo mleko lahko dostopno, nadzor pomanjkljiv

Porast priljubljenosti mleka iz mlekomatov pri potrošnikih lahko pripisujemo prednostim, ki jih le to ima za potrošnika in kmeta, in sicer potrošnik lahko kupuje kadarkoli, podpira lokalno proizvodnjo, omogočen je direkten stik s kmetom. »Vendar pa so prav potrošniki hkrati izpostavili tudi pomanjkljive informacije o kakovosti in varnosti mleka iz mlekomatov. Raziskava ZPS je pokazala, da so pomisleki žal povsem na mestu, saj je bilo med vzorci nekaj dobrih, nekaj pa tudi takšnih, ki so lahko zdravju škodljivi,« je predstavila razloge za test mlekomatov dr. Tanja Pajk Žontar, prehranska strokovnjakinja iz ZPS.

10 kriterijev ocenjevanja

Na ZPS so testiranje mleka iz mlekomatov (na vsakem izmed izbranih mlekomatov so mleko vzeli dvakrat, vsakič po dva litra) izvedli na 22 mlekomatih, 44 vzorcih oz. 88 litrih mleka. Na testu so preverjali temperaturo mleka takoj po točenju, vsebnost maščobe in beljakovin, zmrziščno točko, število somatskih celic, skupno število mikroorganizmov, število enterobakterij, morebitno prisotnost bakterij Listeria monocytogenes in E.coli ter morebitne ostanke antibiotikov v mleku. Pozorni pa so bili tudi na ceno mleka in plastenk/ steklenic, ki se jih lahko kupi ob mlekomatih. Testiranje je bilo izvedeno v neodvisnem laboratoriju.

Kakovost surovega mleka ni vedno ustrezna

Na testu ZPS so odkrili, da so pomanjkljivosti med t.i. fizikalno-kemijskimi lastnostmi redke, saj na kmetijah dobro obvladujejo npr. vsebnost maščob, beljakovin. Večinoma je bila ustrezna tudi temperatura mleka pri točenju. Več pomanjkljivosti pa so na testu ZPS odkrili pri izpolnjevanju mikrobioloških meril pri surovem mleku. »Razlog lahko iščemo tudi v pomanjkanju ustreznejše zakonodaje, ki bi mikrobiološka merila natančneje določila. Dejstvo, da smo v štirih vzorcih našli bakterijo Listerio Monocytogenes, pa je opozorilo, da je nujno potreben boljši nadzor, saj je mleko, pri katerem število teh bakterij v enem mililitru preseže 100, nevarno za zdravje,« meni dr. Tanja Pajk Žontar, in dodaja »Seveda se zavedamo, da nadzora, ki bi potrošniku zagotovil popolno varnost, ni. Potrošnikom zato svetujemo, da za varnost poskrbijo tudi sami, in sicer, da surovo mleko pred uporabo prekuhajo.«

Najboljši na testu

Med kmetije z zelo dobrim mlekom so se uvrstile Kmetija Potokar, E. Leclerc, Ljubljana, Kmetija Jernuclevi, Novi trg, Postojna in Kmetija Marn, Supermarket Mercator,Trebnje, saj so vzorci iz mlekomatov omenjenih kmetij pri obeh vzorčenjih ustrezali zakonskim predpisom, pri vsaj enem vzorčenju pa rezultati tudi niso bistveno odstopali od smernic in strokovnih priporočil.

Najslabši na testu

Najslabše sta se na testu odrezala vzorca mleka iz mlekomata Kmetija Žgajnar, ki oskrbuje mlekomat na tržnici v Kopru. Pri obeh vzorčenjih so bili rezultati vseh preiskanih parametrov slabi. Eden od vzorcev je vseboval bakterije Listeria monocytogenes, pri obeh odvzetih vzorcih pa je bilo preseženo skupno število mikroorganizmov, število somatskih celic ter enterobakterij. Prav tako je bila pri obeh merjenih previsoka temperatura mleka. Slabo oceno si je prislužilo tudi mleko Kmetije Frešer (E.Leclerc, Maribor), saj so v obeh vzorcih mleka iz mlekomata našli bakterijo Listeria monocytogenes, tudi temperatura mleka pri točenju je bila pri obeh vzorcih previsoka, in mleko iz mlekomata Kmetija Gašperlin (picerija Silvester, Kranj), saj so v laboratoriju v prvem vzorcu odkrili bakterijo Listeria monocytogenes. Glede na preostale kriterije ocenjevanja je bilo mleko s Kmetije Gašperlin povsem ustrezno.

Enotna cena mleka

Cena mleka v mlekomatih je enotna, liter stane en evro, ne glede na to, ali je mleko ekološko pridelano. To je vsekakor pohvalno, saj je mleko iz ekološke pridelave lahko v trgovini občutno dražje (od 0,99 EUR/l Hoferjev Natur Aktiv Bio mleko do 2,37 EUR/l Marguerite bio iz E.Leclerca). Moteče pa je dejstvo, da večina mlekomatov ne vrača denarja, nobeden pa ne izdaja računa, kar potrošnikom v primeru reklamacij zelo oteži dokazovanje, kdaj in kje so kupili mleko. Poleg mlekomatov so tudi avtomati, kjer je moč kupiti litrske plastenke (0,2 do 0,3 eur) in steklenice (0,5 do 1 eur), v tem primeru je bila večina avtomatov (12) nekoliko bolj prijazna potrošnikom, saj so vračali denar.

Zakonodaja mora ščititi potrošnika

V preteklosti prodaja surovega mleka zaradi varovanja zdravja potrošnikov v Sloveniji ni bila dovoljena, danes je. Tudi Evropska zakonodaja prodajo surovega mleka resda omogoča, vendar državam članicam prepušča regulacijo. Prodaja surovega mleka je zakonsko prepovedana v Grčiji, na Škotskem, Islandiji, Španiji, na Irskem pa je zakon o prepovedi prodaje surovega mleka v pripravi. Kjer je dovoljena prodaja surovega mleka, je to mleko označeno z jasnim in nedvoumnim opozorilom, da je mleko potrebno pred uporabo prekuhati (npr. Italija, Madžarska, Velika Britanija ).

»Zaradi potencialnih tveganj za zdravje potrošnikov, posebej še nosečnic, otrok, starejših, ljudi z zdravstvenimi težavami, smo prepričani, da bi morali imeti vsi mlekomati napis, da je surovo mleko potrebno prekuhati. Še več, prepričani smo, da potrebujemo poseben predpis o prodaji surovega mleka prek mlekomatov. Tega zdaj nimamo, kar je zaskrbljujoče, saj je test mleka iz mlekomatov pokazal, da je na trgu potrošnikom dostopno surovo mleko, ki je lahko zdravju nevarno. Pozivamo vse odgovorne za nadzor nad varnostjo mleka, da dokler ni zagotovljena večja varnost surovega mleka, naj se z mlekomatov odstranijo vsi avdio in pisni nagovori, ki pozivajo potrošnike k uživanju surovega mleka,« meni dr. Tanja Pajk Žontar.

Nasvet potrošnikom

V ZPS podpirajo idejo mlekarjev, da prodajajo mleko neposredno kupcem, če mleku ni nič odvzeto oz. dodano, je higiensko ustrezno in varno. Vendar potrošnikom svetujejo, da mleko termično obdelajo, naj bodo pozorni na čistočo embalaže, naj preverijo temperaturo domačega hladilnika (5°C) in mleko porabijo v dveh dneh, kljub morebitnim drugačnim nasvetom, ki jih preberejo na mlekomatih. »Mnenje, da je surovo mleko bolj zdravo, je zmotno, saj tovrstne trditve niso podprte z znanstvenimi raziskavami,« meni dr. Tanja Pajk Žontar.

Zveza potrošnikov Slovenije, sporočilo za javnost, september 2001